Đang gửi...
Top

Hà Nội khuyến khích xây dựng bãi đỗ xe thông minh

08/08/2020

Việc tạo ra các chính sách ưu đãi để khuyến khích các cá nhân tập thể tự đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe thông minh, bãi đỗ xe ngầm nhằm giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Với chính sách này chúng ta cùng hi vọng trong thời gian tới sẽ có thật nhiều mô hình bãi đỗ xe thông minh do các cá nhân làm chủ ra đời để đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân Hà Nội. Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết “ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; Khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; Áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải” mới được HĐND TP Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa 15. Những cá nhân, hộ gia đình có sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hợp pháp trên địa bàn 4 quận nội thành Hà Nội khi đầu tư đầu tư bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng cho ô tô và phương tiện cơ giới khác phục vụ nhu cầu công cộng được hưởng toàn bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư.

Theo Nghị quyết, hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội, bao gồm: Hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, đường sắt một ray), hệ thống xe buýt (xe buýt nhanh-BRT, xe buýt). TP có chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, bao gồm: Miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Ngân sách TP hỗ trợ 50% giá vé tháng đối với học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp; hỗ trợ 30% giá vé tháng đối với cán bộ, nhân viên tại các văn phòng công sở, DN ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể; hỗ trợ 100% giá vé trong 15 ngày đầu kể từ khi các tuyến đường sắt đô thị bắt đầu khai thác vận hành thương mại.


Bãi đỗ xe cao tầng trên đường Nguyễn Công Hoan

Để ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, ngân sách TP hỗ trợ 100% tiền phí sử dụng đường bộ, phí cầu đường, bến bãi, bảo hiểm hành khách thu hộ đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. Hỗ trợ 100% tiền thuế nhập khẩu các thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với các thiết bị, phương tiện trong nước chưa sản xuất được hoặc trong nước đã sản xuất nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường; hỗ trợ 50% tiền lãi vay ngân hàng trong 5 năm đầu để đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và mua sắm xe buýt sử dụng năng lượng sạch, cụ thể theo từng dự án được UBND TP phê duyệt. Về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác gồm: Bãi đỗ xe cao tầng có ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý điều hành, bãi đỗ xe ngầm; Các bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng cho ô tô và phương tiện cơ giới khác phục vụ nhu cầu công cộng do cá nhân, hộ gia đình đầu tư trên nhà, đất có quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp thuộc địa bàn 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa... Ngân sách TP hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 10 năm đầu kể từ khi phát sinh nghĩa vụ nộp tiền thuê đất (không bao gồm phần diện tích đất phục vụ kinh doanh dịch vụ, thương mại). Riêng đối với dự án đầu tư bến xe, ngoài việc được hưởng các chính sách hỗ trợ như đã nêu, sau 10 năm đầu kể từ khi phát sinh nghĩa vụ nộp tiền thuê đất được xem xét miễn hoặc hỗ trợ một phần tiền thuê đất đối với phần diện tích bắt buộc của các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư bến xe (bao gồm: khu vực đón trả khách, bãi đỗ xe ô tô, khu vực cây xanh vườn hoa, khu vực làm việc của bộ máy quản lý, đường nội bộ bên trong, khu vệ sinh).

Đồng thời, ngân sách TP hỗ trợ 100% tiền thuế nhập khẩu phải nộp đối với các thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho dự án xây dựng bãi đỗ xe thông minh công nghệ cao, bến xe, điểm trung chuyển đối với các thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được hoặc trong nước đã sản xuất nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…Các dự án bãi đỗ xe ngầm đầu tư theo hình thức xã hội hóa được phép sử dụng tối đa 30% tổng diện tích sàn xây dựng thuộc khu vực ngầm của dự án theo quy hoạch để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại, dịch vụ khác hỗ trợ cho bãi đỗ xe ngầm (cụ thể theo từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

TP khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình có sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hợp pháp trên địa bàn 4 quận nêu trên đầu tư bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe thông minh, cao tầng  cho ô tô và phương tiện cơ giới khác phục vụ nhu cầu công cộng. Khi đầu tư được hưởng toàn bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích của dự án đầu tư bãi đỗ xe thông minh. Ngoài ra còn được hỗ trợ các khoản thuế, phí khác liên quan khi thực hiện đầu tư và khai thác bãi đỗ xe. Được thu tiền theo giá trông giữ xe do TP quy định. Về nội dung áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải, TP từng bước triển khai thực hiện áp dụng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên nền hệ thống bản đồ số tiên tiến, sử dụng trực tuyến tại các trung tâm quản lý, điều hành giao thông. Hệ thống cơ sở dữ liệu áp dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo công tác quản lý, sửa chữa, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông vận tải một cách kịp thời, hiệu quả đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao thông vận tải của TP. TP có cơ chế, chính sách khuyến khích với ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành giao thông vận tải theo quy định về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, các nhà khoa học và công nghệ, tham gia thực hiện chương trình.