Đang gửi...
Top

Kế hoạch thu phí đỗ ô tô dưới lòng đường ở TP.HCM

01/01/2021

Kế hoạch thu phí đỗ ô tô dưới lòng đường ở TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2020 của HĐND TP sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 01/2018 về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô và ban hành tỉ lệ trích lại để phục vụ công tác thu phí khoảng 6,1 triệu đồng/ngày. Sở GTVT cho biết tính đến hết tháng 4 năm nay, qua gần hai năm triển khai (từ tháng 8-2018), tổng số phí thu được là gần 3 tỉ đồng. Giai đoạn 1 (do Đội trật tự đô thị các quận thực hiện) thu được trung bình khoảng 2,8 triệu đồng/ngày. Giai đoạn 2 (do Công ty TNHH MTV DVCI TNXP thực hiện từ tháng 5-2019 đến nay), số phí thu được là gần 2,2 tỉ đồng, trung bình khoảng 6,1 triệu đồng/ngày. “Sở GTVT TP theo dõi và đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này. Định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện” - ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu trong kế hoạch.Bảy nhiệm vụ cần thực hiện. Theo kế hoạch, sẽ có bảy nội dung được TP yêu cầu thực hiện cho công tác thu phí này.