Đang gửi...
Top
Quy trình chế tạo kết cấu thép
Nhập kho hàng hóa và dỡ hàng
Cắt và khoan thép
Dây chuyền chế tạo kết cấu thép tự động
Dây chuyền kiểm tra tự động
Phun bi tự động
Phun bi tự động làm sạch bề mặt
Trước khi phun
Sau khi phun
Quy trình sơn và làm khô
Sơn chống gỉ
Sơn chống gỉ và sấy khô (phòng sấy nhiệt)
Sơn phủ
Sấy khô lớp sơn phủ (phòng sấy nhiệt)
Khô tự nhiên