Đang gửi...
Top

Giới thiệu chung

Được thành lập ngày 18/4/2008, Công ty CP thiết bị Điện – Điện tử Hyudai Thành Công Global là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Thành Công.

Với mục tiêu " Uy tín của doanh nghiệp là cốt lõi của sự phát triển, sự tín nhiệm của khách hàng là thước đo cho sự tồn tại lâu dài của Công ty" nên ngày từ những ngày đầu thành lập, Công ty đã đặt lợi ích của khách hàng như chính lợi ích của Công ty, đồng thời lấy yếu tố nhân sự làm nòng cốt cho sự phát triển.