Đang gửi...
Top
  • TÒA NHÀ HỖN HỢP VĂN PHÒNG, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ THƯƠNG MẠI - Số 44 Yên Phụ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội 2
  • TÒA NHÀ HỖN HỢP VĂN PHÒNG, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ THƯƠNG MẠI - Số 44 Yên Phụ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội 3
  • TÒA NHÀ HỖN HỢP VĂN PHÒNG, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ THƯƠNG MẠI - Số 44 Yên Phụ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội 4

TÒA NHÀ HỖN HỢP VĂN PHÒNG, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ THƯƠNG MẠI HANOI AQUA CENTRAL ( Số 44 Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội )

Địa điểm: Hệ thống đỗ xe dạng Cart - 378 điểm đỗ
Hạng mục thi công:

Hệ thống đỗ xe dạng Cart

378 điểm đỗ