Đang gửi...
Top

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CADIVI ( 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh )

Địa điểm: Hệ thống đỗ xe tự động dạng Cart - 30 điểm đỗ
Hạng mục thi công:

Hệ thống đỗ xe tự động dạng Cart - 30 điểm đỗ